• Sveriges trevligaste AV-företag

info@meetech.se

08-587 197 19

https://meetech.testavendre.se/image/475/sveriges-trevligaste-av-foretag.png

Policy GDPR Behandling av personuppgifter


2018-05-03 har följande policy upprättats för Meeting technology Sweden AB, org.nr 559073-1005. (Nedan kallad Meetech)

 

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi sparar inte uppgifterna längre än vad vi behöver, Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information.

Vi använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om vi inte kommit överens om det. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.
En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift mer än när det handlar om en enskild näringsverksamhet.

 

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  1. Namn (Företaget ägare och vid behov även styrelsen)
  2. Adress (när vi behöver sända material via post)
  3. E-postadress
  4. Telefonnummer
  5. Personnummer/Organisationsnummer
  6. Användarnummer till Fortnox (lagras endast i Fortnox som har särskild inloggning)
  7. Bankrelaterade uppgifter enligt överenskommelse med dig